وام مسکن سال 1395

 

به نقل از دنیای اقتصاد: نحوه ی عملکرد بانک مسکن با هدف "ظهور رونق حداکثر تا نیم سال" تغییر کرد. شغب بانک مسکن در سراسر کشور به عنوان "عاملیت پرداخت" 10 نوع تسهیلات جدید در ساخت و خرید مسکن, تصمیم گرفتند که وام های مسکن را همراه مشاوره مالی ارائه دهند. بدین صورت که این بانکها با برقراری ارتباط با متقاضیان وام مسکن, نیاز متقاضیان را بررسی و متناسب با شرایط و ویژگیهای اقتصادی آنها, ترکیبی از انواع تسهیلات را ارائه می کنند.

 

پرداخت ده نوع تسهیلات نقد و غیرنقد برای خرید و ساخت مسکن، روز چهارشنبه هشتم اردیبهشت سال 1395 شروع شد تا حداکثر تا نیم سال 1395 بازار مسکن در مسیر رونق قرار بگیرد. شعب بانک مسکن سراسر کشور میبایست در سال جاری به درخواست یک میلیون متقاضی تسهیلات مسکن پاسخ مناسب از ترکیب تسهیلات جدید مسکن ارائه دهند. این یک میلیون تسهیلات مسکن در سال 95 شامل 400 هزار وام خرید یا وام ساخت آماده انتقال به خریدار،‌  100 هزار وام ساخت با نرخ 10 درصد مخصوص بافت فرسوده، 100 هزار وام ساخت با نرخ سود مشارکتی،  200 هزار فقره وام تعمیرات قابل استفاده برای خرید مسکن  و همچنین  200 هزار وام تکمیل مسکن‌مهر می‌شود که همه آنها توسط بانک مسکن پرداخت خواهد شد.

 

بانک عامل بخش مسکن از حدود دو سال پیش ، به‌عنوان «بانک توسعه مسکن» نزد دولت معرفی شد؛ به این معنا که همه مسئولیت تامین مالی برنامه‌های مدنظر دولت برای تامین مسکن اقشار هدف، صرفا از این مسیر انجام شود.

 

در سال 95 براساس برنامه تامین مالی یک میلیون واحد مسکونی، حدود 18 هزار و 300 میلیارد تومان وام ساخت و خرید به متقاضیان پرداخت می‌شود و مابقی تقاضا نیز از سایر تسهیلات برخوردار می‌شوند.

تسهیلات مسکن جدید از پنج نوع تسهیلات نقد شامل وام خرید مسکن صندوق یکم (مشمول یک‌سال سپرده‌گذاری)، اوراق وام خرید (وام بدون سپرده)، وام بدون سپرده 130 میلیونی برای ساخت در تهران و 120 تا 90 میلیونی در سایر شهرها،‌ وام ساخت مسکن مهر و همچنین وام تامین مواد و تجهیزات اولیه برای کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی، تشکیل شده است.

همچنین بانک‌های دیگر نیز در سال 1395 همچون روال سال‌های گذشته دست کم 10 تا 15 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن و خرید مسکن پرداخت خواهند کرد که البته این گروه از تسهیلات با نرخ سود بالای 20 درصد ارائه خواهد شد؛ درحالی‌که سبد 10 گانه تسهیلات مسکن تدارک دیده شده توسط بانک مسکن، به‌طور میانگین با نرخ سود 15 درصد پرداخت می‌شود.

 


تاریخ: 1395/2/10