دو اصلاح در وام مسکن

قالب صندوق پس انداز یکم گفت: به دنبال این موضوع هستیم که از یکسو نرخ سود این وام از 14درصد کاهش پیدا کند و از سوی دیگر مدت زمان بازپرداخت اقساط وام از 12 سال بیشتر شود تا امکان بازپرداخت اقساط برای جامعه هدف راحت تر شود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، او با بیان اینکه در سیاست بازار رهن، وزارت راه و شهرسازی بر خانه‌دار شدن مردم از طریق پس انداز و وام به‌صورت توامان با یکدیگر تاکید دارد؛ افزود: این اقدام به سالم‌سازی بازار مسکن و امیدوار شدن سازندگان و تولیدکنندگان مسکن کمک شایانی خواهد کرد. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت در نظر دارد مردم تا ۵۰ درصد ارزش مسکن را وام دریافت کنند گفت: امروز در شورای پول و اعتبار برای نخستین بار وام مسکن تا سقف ۱۰۰میلیون تومان برای خریداران عادی و ۱۶۰ میلیون تومان برای زوجین شاغل خانه اولی افزایش یافت که هدف از اعطای وام تا ۵۰ درصد ارزش ملک با این اقدام شورای پول و اعتبار محقق شد. وی اهداف بعدی دولت یازدهم و وزارت راه و شهرسازی را کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش زمان بازپرداخت اقساط دانست و اظهار کرد: بانک مسکن به‌عنوان بانک عامل اعطای این تسهیلات باید این دو مولفه را نیز براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در تسهیلات مسکن لحاظ کند. مظاهریان این اقدامات را سبب ورود متقاضیان واقعی به بازار مسکن عنوان و بیان کرد: در گذشته سوداگران مسکن را برای سفته بازی و سودآوری می‌ساختند در حالی که با این مصوبات جدید شورای پول و اعتبار هدف مذکور در قانون اساسی مبنی بر حق هر خانوار ایرانی برای دسترسی به مسکن مناسب محقق خواهد شد.

 


تاریخ: