اضافه کردن آپارتمان


* نوع ملک
 
* استان
 
* شهر
 
منطقه
 
* نوع معامله
 
* کاربری
 
* نام و نام خانوادگی
 
* تلفن همراه
 
شماره تماس 1

شماره تماس 2

* متراژبنا  
 
مساحت زمین  

* تعداد اتاق  
 
* طبقه  
 
* تعداد طبقات  
 
* تعداد واحد در طبقه  
 

جمع واحدها  

نوع نما

وضعیت سکونت

سن بنا  


موقعیت جغرافیایی


طراحی و ساخت


کابینت آشپزخانه

سرویس بهداشتی

کف پوش

قیمت متری/اجاره(تومان)  

قیمت کل/ودیعه(تومان)  

تعداد پارکینگ  

تعداد تلفن ها  
آدرس ملک (اختیاری)

توضیحاتمتن را به عدد وارد کنید